ZGODA / OŚWIADCZENIE PACJENTA

PRO FEMINA, PLAC KASZUBSKI 8/401, GDYNIAAdres zamieszkania


  Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków


  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Indywidualnych Praktyk Lekarskich z siedzibą : Pl. Kaszubski 8/401, 81-350 Gdynia, w tym danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,w celu ochrony zdrowia, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych i niemedycznych oraz rozliczeń z nimi związanych, jak również zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  zgoda domyślna

  2. Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę Indywidualnych Praktyk Lekarskich , telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów potwierdzenia rejestracji na wizytę, wysyłania przypomnień o nadchodzącej wizycie i odbierania potwierdzeń/rezygnacji w tym zakresie.
  zgoda domyślna

  3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez personel Grupy Indywidualnych Praktyk Lekarskich drogą elektroniczną oraz listownie na podane powyżej adresy, dotyczących mnie informacji medycznych, które mogą zawierać dane wrażliwe. NIE będziemy używać powyższych adresów do wysyłania informacji handlowych i reklamowych.
  zgoda domyślna


  1. Oświadczam, że upoważniam panią/pana do odbioru wszelkiej dokumentacji medycznej, recept oraz wyników badań.
  Wymagana akceptacja zgody


  2. Oświadczam, że NIE UPOWAŻNIAM ŻADNEJ OSOBY do uzyskania informacji o moim stanie zdrowia oraz uzyskania kopii dokumentacji medycznej, również w przypadku mojej śmierci
  Wymagana akceptacja zgody

  3. Oświadczam, że zapoznałam/ łem się z klauzulą informacyjną dla pacjentów Grupy Indywidualnych Praktyk Lekarskich
  Wymagana akceptacja zgody

  GDYNIA, 22.04.2024